Geboorte van Connect Consulting

Connect ICT en Connect Fin worden Connect Consulting
Uitzendarbeid 2.0: Connect Consulting springt in gat op de arbeidsmarkt

De Antwerpse zusterbedrijven Connect ICT en Connect Fin slaan de handen in elkaar in Connect Consulting. Beide takken van dezelfde onderneming komen zo samen onder één noemer. De onderneming wil met deze schaalvergroting nog beter de juiste mensen op de juiste projecten zetten, en omgekeerd.

  Organisaties zijn hoe langer hoe meer op korte termijn op zoek naar professionals met specifieke vaardigheden voor innovatieve ICT- of financiële projecten. Die zoektocht verloopt vaak moeizaam omdat de gewenste profielen overbevraagd zijn.

Tegelijkertijd hebben de mensen achter die profielen tegenwoordig wel een honger naar avontuur en zien ze een variatie in opdrachten zitten, maar bouwen ze toch graag zekerheid vanuit een vaste uitvalsbasis in. En ze hechten veel belang aan een gezonde balans tussen werk en (gezins)leven.

 Connect Consulting springt in dat gat en biedt voor beide partijen het beste van beide werelden. “Een wereld in beweging vraagt om een onderneming in beweging. We willen onze werknemers nog beter inpassen op de juiste opdrachten en onze klanten van nog meer interessante profielen voorzien om aan hun noden en wensen tegemoet te komen. Daarom blijven we innoveren. Vandaag betekent deze krachtenbundeling onder een nieuwe naam weer een nieuwe stap”, legt Dirk De Beukelaar als Head Of Operations de strategische keuze uit.

 Katalysator van groei

Connect Consulting huisvest meer dan 8000 ICT- professionals en een pool aan financiële profielen in een netwerk. Het gaat om mensen met veelgevraagde profielen op een onderdeel van de arbeidsmarkt waar schaarste heerst. Op die manier heeft Connect Consulting verschillende troeven in handen. De organisatie kan voor zowel haar werknemers als klanten de ideale match zoeken. “We willen alle betrokken partijen versterken door de juiste mensen op de juiste projecten te zetten. Dat is enerzijds positief voor het bedrijf omdat ze (tijdelijk) op een gespecialiseerde, gedreven professional kunnen rekenen en anderzijds positief voor onze werknemers omdat zij zich kunnen ontplooien in een project dat volledig in lijn met hun capaciteiten en interesses ligt. Op elk vlak wil Connect Consulting zo de katalysator van groei zijn.”

 Work-life balance

De Beukelaar begon zelf als IT’er, hij kent het wereldje door en door. Vanuit die ervaring bewaakt Connect Consulting heel sterk de work-life balance van z’n werknemers. Het bedrijf vindt daarnaast nabij ’t Eilandje in Antwerpen die ideale biotoop voor innovatieve ontwikkeling. “De omgeving hier stimuleert creatieve oplossingen voor eigentijdse problemen. We gaan een boeiende toekomst vol boeiende uitdagingen tegemoet waarin we willen blijven groeien. En daarom moeten we in beweging blijven. Er heerst hier een innovatieve dynamiek, het geldt als een van dé creatieve harten van België en bij uitbreiding Europa. Het is dus de ideale locatie voor moderne professionals om hun carrière en leven te laten floreren”, besluit De Beukelaar.